Chính sách bảo mật

TechCool.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và duy trì tính bảo mật của dữ liệu. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập và sử dụng trang web TechCool.vn. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi đăng ký tài khoản, gửi phản hồi hoặc thực hiện giao dịch trên trang web. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp tự nguyện và đồng ý.

Sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp và quản lý tài khoản của bạn trên TechCool.vn.
  • Xác nhận và xử lý đơn đặt hàng, giao hàng và dịch vụ.
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, thông báo và bản tin liên quan đến TechCool.vn.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và tùy chỉnh nội dung, quảng cáo và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và bảo vệ quyền lợi của bạn và chúng tôi.
    Bảo vệ thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và sửa đổi. Mặc dù chúng tôi đưa ra tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của thông tin trên Internet.

Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc tuân thủ yêu cầu pháp luật.

Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền này, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang web hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ.

Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ và bạn nên kiểm tra lại để nắm bắt các thay đổi mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.