Lý do không đổi được font chữ trong powerpoint và cách xử lý

Khi thực hiện thay đổi font chữ trong Powerpoint, bạn có thể gặp một số vấn đề như không thể chọn được font mong muốn, các kí tự được hiển thị không đúng hoặc font chữ không được áp dụng vào toàn bộ trang. Những vấn đề này có thể gây khó khăn trong quá … Read more