Sản phẩm bị đóng băng trên TikTok – Cách khắc phục đơn giản

Trong thời gian gần đây, một số người dùng TikTok đã gặp phải vấn đề không thể xem hoặc tương tác với sản phẩm trên ứng dụng. Tình trạng này được gọi là “đóng băng” và gây ra nhiều bức xúc. Tuy nhiên, không cần quá lo lắng, vì vấn đề này có thể được … Read more